DSC_3547jpeg groot  jpeg webresolutie.jpg

Over mij

Mijn naam is Hanneke Dullemond (1980). Ik ben geboren en getogen in Rotterdam. Voordat ik Veerzacht oprichtte, werkte ik jarenlang bij de overheid. 


Tijdens mijn studie Recht, Bestuur en Management in Utrecht raakte ik namelijk bevlogen over goed overheidsbestuur. Wat is dat eigenlijk, 'goed bestuur'? Hoe kijken we daarnaar in de wereld en hoe werken we daaraan in Nederland en Europa?

Deze vragen nam ik mee tijdens mijn stages in het Europees Parlement (die ik moest onderbreken vanwege een ongeval), bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassade in Khartoem. Met mijn diploma op zak begon ik daarna mijn eerste baan bij het ministerie van Financiën. Dat bood mij een heel leerzame kijk in de keuken van de overheidsfinanciën en de verantwoording daarover. Ook leerde ik er meer over de rol van de Algemene Rekenkamer en de Europese Rekenkamer. 

Daarna werkte ik bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de code voor goed openbaar bestuur. Hier leerde ik al snel dat het vooral ménsen zijn die het bestuur goed of minder goed maken. Van de beleidsambtenaren die over de systemen, regels en uitvoering nadenken tot bestuurders die al dan niet voorbij hun zittingstermijn kijken - ieder heeft zijn eigen invloed, bewust of onbewust. 

Vervolgens hield ik me bij BZK bezig met lokaal bestuur en de interbestuurlijke verhoudingen. De rol van de gemeenteraad, de positie en bevoegdheden van de burgemeester, interbestuurlijk toezicht; het maakte me steeds nieuwsgieriger naar gemeenten.

In 2013 werd ik echter plotseling levensbedreigend ziek. Door hersenschade had ik in totaal 1,5 jaar nodig om te herstellen en te re-integreren. Deze periode heeft me bijzonder veel geleerd. Mede dankzij het goede werkgeverschap van het ministerie van BZK, hulp en werken aan mezelf, kon ik terugkeren in mijn functie. 

Nadat ik daar nog een tijdje me verdiepte in wat een 'open overheid' allemaal kan betekenen (nationaal én internationaal), verhuisden mijn man en ik met ons gezin naar het midden van het land en zette ik de stap naar een gemeente.

Van 2016 tot begin 2021 was ik strategisch adviseur, procesbegeleider en projectleider bij de gemeente Zeist. Hier stond ik dichtbij de inwoners, ondernemers, professionals en belangenbehartigers, waar ik voor mijn gevoel altijd al voor werkte. Met veel interesse en een luisterend oor heb ik geprobeerd voor Zeist impact te maken. 

Toen ik bij de gemeente Zeist werkte, kreeg ik op eigen verzoek begeleiding van een coach. Daardoor leerde ik wat persoonlijk leiderschap voor mij betekent. En raakte ik geboeid door het coachingsvak.

In 2019-2020 heb ik naast mijn werk de opleiding Coachen met ziel en zakelijkheid gedaan, bij Blankestijn & Partners. In eerste instantie met het oog op persoonlijke ontwikkeling en coachend leidinggeven. Maar het coachen bleek me zó te liggen, dat ik mijn certificering haalde en Veerzacht coach- en inspiratiepraktijk oprichtte, naast mijn werk voor de overheid. 

In 2021-2022 verruilde ik de gemeente Zeist voor de provincie Utrecht. Hier werkte ik als projectleider Sociale Agenda. In die opdracht kon ik veel van mijn kennis, ervaring en maatschappelijke betrokkenheid kwijt. 

Sinds mei 2022 ben ik niet meer in dienst van een overheidsorganisatie. Ik ben nu volledig beschikbaar als coach of spreker voor Veerzacht, én daarnaast als zelfstandig adviseur en procesbegeleider. De naam waaronder ik advies en procesbegeleiding aanbied, maak ik uiterlijk september 2022 bekend.

 

Over Veerzacht

Ik heb gekozen voor de naam Veerzacht, omdat ik geloof in zachte veerkracht.


Wat bedoel ik daarmee? Veerkracht is een van de kernaspecten van levenskunst. Of je nu veel hebt meegemaakt, of dat je juist jezelf uit een sleur wilt halen; er zijn meerdere momenten in je leven dat je veerkracht nodig hebt.

Veerkracht is niet een kwestie van 'tanden op elkaar' en doorzetten maar. Het is een proces. Een proces dat onder andere gaat over acceptatie, over je eigen kwetsbaarheid, compassie voor jezelf en een ander, over loslaten en opnieuw regie pakken. Het gaat over meebewegen en tegen bewegen. Zacht veren en krachtig veren.  

Aan mijn eigen ervaringen heb ik een NOBCO-gecertificeerde coachopleiding toegevoegd: Coachen met ziel en zakelijkheid. Zo kun je erop vertrouwen dat ik vanuit onderbouwde theorieën en bewezen methoden werk.