2021-03-23 - Portrait - Hanneke-12.jpg

Over mij

Mijn naam is Hanneke Snippen-Dullemond (1980). Al tijdens mijn studie Recht, Bestuur en Management (UU) raakte ik bevlogen over goed bestuur. Wat is dat eigenlijk, 'goed bestuur'? Hoe kijken we daarnaar in de wereld en hoe werken we daaraan in Nederland en Europa?


Deze vragen nam ik mee tijdens mijn stages in het Europees Parlement, bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassade in Khartoem. Met mijn diploma op zak begon ik daarna mijn eerste baan bij het ministerie van Financiën. Dat bood mij een heel leerzame kijk in de keuken van de overheidsfinanciën en de verantwoording daarover. Ook leerde ik er meer over de rol van de Algemene Rekenkamer en de Europese Rekenkamer. 

Daarna werkte ik bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de code voor goed openbaar bestuur. Hier leerde ik al snel dat het vooral ménsen zijn die het bestuur goed of minder goed maken. Van de beleidsambtenaren die over de systemen, regels en uitvoering nadenken tot bestuurders die al dan niet voorbij hun zittingstermijn kijken - ieder heeft zijn eigen invloed, bewust of onbewust. 

Vervolgens hield ik me bij BZK bezig met lokaal bestuur en de interbestuurlijke verhoudingen. De rol van de gemeenteraad, de positie en bevoegdheden van de burgemeester, interbestuurlijk toezicht; het maakte me steeds nieuwsgieriger naar gemeenten.


In 2013 werd ik echter plotseling levensbedreigend ziek. Door hersenschade had ik in totaal 1,5 jaar nodig om te herstellen en te re-integreren. Deze periode heeft me bijzonder veel geleerd. Mede dankzij het goede werkgeverschap van het ministerie van BZK kon ik terugkeren in mijn functie. 

Nadat ik daar nog een tijdje véél leerde over wat een 'open overheid' allemaal kan betekenen (nationaal én internationaal), verhuisden mijn man en ik met ons gezin naar het midden van het land en zette ik de stap naar een gemeente.

Van 2016 tot begin 2021 was ik strategisch adviseur, procesbegeleider en projectleider bij de gemeente Zeist. Hier stond ik dichtbij de inwoners, ondernemers, professionals en belangenbehartigers, waar ik voor mijn gevoel altijd al voor werkte. Met veel interesse en een luisterend oor heb ik geprobeerd voor Zeist impact te maken. 

In 2019-2020 heb ik naast mijn werk de opleiding Coachen met ziel en zakelijkheid gedaan, bij Blankestijn & Partners. In eerste instantie met het oog op persoonlijke ontwikkeling en coachend leidinggeven. Maar het coachen bleek me zó te liggen, dat ik mijn certificering haalde en Veerzacht oprichtte. 

Momenteel ben ik werkzaam bij de provincie Utrecht als projectleider Sociale agenda. Hier kan ik veel van mijn kennis, ervaring en motivatie in kwijt. Ik ben daarnaast beschikbaar als coach, spreker of voor inspiratiesessies. 

 

Over Veerzacht

Ik heb gekozen voor de naam Veerzacht, omdat ik geloof in zachte veerkracht.


Wat bedoel ik daarmee? Veerkracht is een van de kernaspecten van levenskunst. Of je nu veel hebt meegemaakt, of dat je juist jezelf uit een sleur wilt halen; er zijn meerdere momenten in je leven dat je veerkracht nodig hebt.

Veerkracht is niet een kwestie van 'tanden op elkaar' en doorzetten maar. Het is een proces. Een proces dat onder andere gaat over acceptatie, over je eigen kwetsbaarheid, compassie voor jezelf en een ander, en opnieuw regie pakken. Over meebewegen en tegen bewegen. Zacht veren en krachtig veren.  

Aan mijn eigen ervaringen heb ik een NOBCO-gecertificeerde coachopleiding toegevoegd: Coachen met ziel en zakelijkheid. Zo kun je erop vertrouwen dat ik vanuit onderbouwde theorieën en bewezen methoden werk. 

2021-03-23 - Portrait - Hanneke-9.jpg